برای آگاهی از لیست قیمت به روز و تخقیقات ارائه شده تشک خوشخواب با شماره 33890581-021 تماس حاصل نمایید .

( حمل رایگان )

 

ارسال رایگان | تحویل درب منزل | پرداخت در محل

تخفیف ویژه را از ما بخواهید + هدیه 

تحویل تهران کمتر از 12 ساعت

— 021-44299003 —

 

لیست قیمت تشک خوشخواب

تشک خوشخواب | کودک و نوجوان

تشک خوشخواب | یک نفره | 90*200

تشک خوشخواب | یک نفره | 100*200

تشک خوشخواب | یک ونیم نفره | 120*200

تشک خوشخواب | دونفره | 140*200

تشک خوشخواب | دونفره | 160*200

تشک خوشخواب | دونفره | 180*200

تشک خوشخواب | دونفره | 200*200

مبلغ فروش

(ریال)

عنوان کالا

ردیف

مبلغ فروش

(ریال)

عنوان کالا

ردیف

18500000

تشک های کلاس مموری 200*120

64

7500000

تشک سوپر طبی 200*120

43

22000000

تشک های کلاس مموری 200*140

65

8600000

تشک سوپر طبی 200*140

44

25000000

تشک های کلاس مموری 200*160

66

9500000

تشک سوپر طبی 200*160

45

28000000

تشک های کلاس مموری 200*180

67

11000000

تشک سوپر طبی 200*180

46

31000000

تشک های کلاس مموری 200*200

68

12000000

تشک سوپر طبی 200*200

47

11000000

تشک سوپر استار 200*90

69

7500000

تشک فرست کلاس 200*90

48

12000000

تشک سوپر استار 200*100

70

8000000

تشک فرست کلاس 200*100

49

گ14500000

تشک سوپر استار 200*120

71

9500000

تشک فرست کلاس 200*120

50

17000000

تشک سوپر استار 200*140

72

11000000

تشک فرست کلاس 200*140

51

19500000

تشک سوپر استار 200*160

73

13000000

تشک فرست کلاس 200*160

52

22000000

تشک سوپر استار 200*180

74

14500000

تشک فرست کلاس 200*180

53

24500000

تشک سوپر استار 200*200

75

16000000

تشک فرست کلاس 200*200

54

13000000

تشک بیوریتمیک سوپر 200*90

76

7800000

تشک سوپر کلاس (هارد- سافت) 200*90

55

14500000

تشک بیوریتمیک سوپر 200*100

77

8700000

تشک سوپر کلاس (هارد- سافت) 200*100

56

17500000

تشک بیوریتمیک سوپر 200*120

78

9500000

تشک سوپر کلاس (هارد- سافت) 200*120

57

20000000

تشک بیوریتمیک سوپر 200*140

79

12000000

تشک سوپر کلاس (هارد- سافت) 200*140

58

23000000

تشک بیوریتمیک سوپر 200*160

80

14000000

تشک سوپر کلاس (هارد- سافت) 200*160

59

26000000

تشک بیوریتمیک سوپر 200*180

81

15000000

تشک سوپر کلاس (هارد- سافت) 200*180

60

29000000

تشک بیوریتمیک سوپر 200*200

82

17500000

تشک سوپر کلاس (هارد- سافت) 200*200

61

21000000

تشک ام بی ام   200 *90

83

14000000

تشک های کلاس مموری 200*90

62

23000000

تشک ام بی ام   200 *100

84

15600000

تشک های کلاس مموری 200*100

63

مبلغ فروش

(ریال)

عنوان کالا

ردیف

مبلغ فروش

(ریال)

عنوان کالا

ردیف

3950000

باکس هتلی 200*90

91

28000000

تشک ام بی ام   200 *120

85

4400000

باکس هتلی 200*100

92

32000000

تشک ام بی ام   200 *140

86

5300000

باکس هتلی 200*120

93

37000000

تشک ام بی ام   200 *160

87

6300000

باکس هتلی 200*140

94

42000000

تشک ام بی ام   200 *180

88

7000000

باکس هتلی 200*160

95

46000000

تشک ام بی ام   200 *200

89

1960000

تشک میکرو سفری

96

1400000

تشک سفری 200*90

90

4300000

تشک سوپر طبی نوجوان 180*80

7500000

تشک آناهیتا 200*140

22

1700000

تشک کامفورت نوزاد 135*70

1

8800000

تشک آناهیتا 200*160

23

2700000

تشک کامفورت نوجوان180*80

2

10000000

تشک آناهیتا 200*180

24

2400000

تشک طبی فنری نوزاد 135*70

3

11000000

تشک آناهیتا 200*200

25

3800000

تشک طبی فنری نوجوان 180*80

4

14000000

تشک آناهیتا گرد قطر 210

26

3300000

تشک کامفورت (فنری) 200*90

5

6500000

تشک طبی پاکتی 200*90

27

3700000

تشک کامفورت(فنری) 200*100

6

7200000

تشک طبی پاکتی 200*100

28

4500000

تشک کامفورت(فنری) 200*120

7

8700000

تشک طبی پاکتی 200*120

29

5500000

تشک کامفورت(فنری) 200*140

8

10000000

تشک طبی پاکتی 200*140

30

5800000

تشک کامفورت(فنری) 200*160

9

11500000

تشک طبی پاکتی 200*160

31

6500000

تشک کامفورت(فنری) 200*180

10

13000000

تشک طبی پاکتی 200*180

32

7500000

تشک کامفورت(فنری) 200*200

11

14500000

تشک طبی پاکتی 200*200

33

4800000

تشک طبی فنری 200*90

12

4800000

تشک طبی آلینا 200*90

34

5500000

تشک طبی فنری 200*100

13

5500000

تشک طبی آلینا 200*100

35

6500000

تشک طبی فنری 200*120

14

6500000

تشک طبی آلینا 200*120

36

7500000

تشک طبی فنری 200*140

15

7500000

تشک طبی آلینا 200*140

37

8500000

تشک طبی فنری 200*160

16

8500000

تشک طبی آلینا 200*160

38

9500000

تشک طبی فنری 200*180

17

9500000

تشک طبی آلینا 200*180

39

11000000

تشک طبی فنری 200*200

18

11000000

تشک طبی آلینا 200*200

40

4950000

تشک آناهیتا 200*90

19

7500000

تشک سوپر طبی 200*120

41

5500000

تشک آناهیتا 200*100

20

8600000

تشک سوپر طبی 200*140

42

6500000

تشک آناهیتا 200*120

21