تشک خوشخواب بیوریتمیک بانل 

  • مشاهده سریع
    تومان 0 موجود است

    تشک خوشخواب مدل بیوریتمیک بانل 90*200 سبکی دیگر از تشک های خوشخواب که دارای ویژگی های بیوریتمیک می باشد و دومین مدل از این دست اما با تفاوتی جزی که در تشک خوشخواب مدل بیوریتمیک بانل از فنر پاکتی خبری نیست و از فنر بونل استفاده شده است . با ارتفاع 30 سانتی متری همراه با پارچه ژاکارد بکار رفته برای این تشک خوشخواب نوید بخش یک تشک ایده آل می باشد .

    تومان 0
    موجود است