تشک سفت

تشک های سفت , تشکهای طبی و جهت استفاده افرادی که خوابیدن در جای سفت را ترجیح میدهند

بیشتر موورد نیاز افراد مسن و یا کسانی که پزشکشان تشک سفت را توصیه کرده است

سفتی این نوع تشکها مانند این است که روی زمین یک پتو انداخته شده باشد

تشک سفت یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم