دسته بندی میزان نرمی 

 • تشک خیلی نرم

  تشک های خیلی نرم , مورد استفاده افراد جوان با خاصیت بازی بالای فنر ها

  قیمت کمتر نسبت به سایر تشکها

  سبک

  نرم

 • تشک نرم

  تشک نرم , تشکی است که به راحتی با نشستن روی آن پایین میرود

  پیشنهاد ما به افراد کم وزن و سن از این نوع تشک است

 • نسبتا نرم

  تشک نسبتا نرم , تشکی است که ارای فریم دور تشک است و نرمی خاصی دارد بدلیل استفاده ار اسفنج نرم

 • تشک نرمال

  تشک های طبی و فنری که از لحاظ سفتی نرمال هستند بیشترین استفاده بین مردم دارند

  که نه زیاد نرم و نه زیاد سفت هستند , دارای فریم دور تشک هستند و از اسفنج های قوی تری نسبت به تشکهای نرمتر برخوردارند

  این تشک ها به همه افراد تا 90 کیلو گرم پیشنهاد میشود

 • تشک نسبتا سفت

  تشکهای نسبتا سفت معمولا به افرادی که وزن بالایی دارند و یا از درد کمر رنج میبرند توصیه میشود

  این نوع تشک ها خاصیت طبی دارند و راحتی تشکهای طبی و فنری را نیز دارند

 • تشک سفت

  تشک های سفت , تشکهای طبی و جهت استفاده افرادی که خوابیدن در جای سفت را ترجیح میدهند

  بیشتر موورد نیاز افراد مسن و یا کسانی که پزشکشان تشک سفت را توصیه کرده است

  سفتی این نوع تشکها مانند این است که روی زمین یک پتو انداخته شده باشد