تشک طبی دنلپ مدیکال

محصول جدید

امتیاز وفاداری این محصول : 337000 امتیاز امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود تومان 0.

تومان 0

تشک طبی مدیکال
دنلپ
طبی
25
فنر بانل - متصل
فریم M
30 کیلویی
پنبه ای
6 سال
یک تسمت تشک نرم و یک سمت نسبتا سفت
پد در یک طرف
ایران
بله
بله

نوشتن نقد و نظر

تشک طبی دنلپ مدیکال

تشک طبی دنلپ مدیکال

مــحصولات مرتبط