تشک طبی فنری دنلپ SAPPHIRE

محصول جدید

امتیاز وفاداری این محصول : 169000 امتیاز امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود تومان 0.

تومان 0

تشک طبی فنری دنلپ مدل SAPPHIRE
دنلپ
طبی و فنری
29
فنر بانل - متصل
فریم M
یک سمت اسفنج 30 کیلویی و سمت دیگر تشک اسفتج 40 کیلویی
گرد بافت
10 سال
نسبتا نرم
ایران

نوشتن نقد و نظر

تشک طبی فنری دنلپ SAPPHIRE

تشک طبی فنری دنلپ SAPPHIRE

مــحصولات مرتبط