تشک طبی فنری دنلپ AMITIST

محصول جدید

امتیاز وفاداری این محصول : 137000 امتیاز امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود تومان 0.

تومان 0

تشک طبی فنری دنلپ مدل AMITIST
دنلپ
طبی و فنری
27
فنر بانل - متصل
فریم M
30 کیلویی
پنبه ای
4 سال
نسبتا نرم
ایران
در تهران و مشهد

نوشتن نقد و نظر

تشک طبی فنری دنلپ AMITIST

تشک طبی فنری دنلپ AMITIST

مــحصولات مرتبط