تشک طبی دنلپ THERAPIST

محصول جدید

امتیاز وفاداری این محصول : 363000 امتیاز امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود تومان 0.

تومان 0

شک طبی دنلپ مدل THERAPIST
دنلپ
طبی
27
تزریق فوم در فنر
فریم M
30 کیلویی
پنبه ای
8 سال
دو رويه سك سمت نسبتا نرم و سمت ديگر سفت
ایران
در تهران و مشهد

نوشتن نقد و نظر

تشک طبی دنلپ THERAPIST

تشک طبی دنلپ THERAPIST

مــحصولات مرتبط