تشک رویا الترا 4 200*200 گالری تصاویر

تشک رویا الترا 4 200*200

محصول جدید

تشک رویا الترا 4 200*200

دارای فنر پاکتی یا فنر منفصل .

امتیاز وفاداری این محصول : 1380000 امتیاز امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 0 ریال.

13,800,000 ریال

13,800,000 ریال به ازای 1

طبی و فنری
25
فنر پاکتی - منفصل
فریم دار
30 کیلویی
پنبه ای
6 سال
نرمال - نه زیاد نرم و نه زیاد سفت
ایران

تشک رویا الترا 4 200*200

دارای فنر پاکتی یا فنر منفصل می باشد . جنس پارچه پنبه ی و دارای 6 سال تضمین کیفیت شرکت رویا و 25 سانتی متر ارتفاع می باشد .

نوشتن نقد و نظر

تشک رویا الترا 4 200*200

تشک رویا الترا 4 200*200

تشک رویا الترا 4 200*200

دارای فنر پاکتی یا فنر منفصل .

مــحصولات مرتبط